Lojistik Reklam

Hangi modda olursa olsun, dünya çapında yapılan taşımaların önemli bir kısmını tehlikeli madde taşımaları oluşturmaktadır. Yapıları gereği genel anlamda lojistiği çok hassas ve dikkatli bir şekilde yapılması gereken tehlikeli maddelerin bu özellikleri dikkate alınarak; her bir taşıma moduna uygun olarak konvansiyonlar geliştirilmiş ve bu konvansiyonlar çerçevesinde kurallar oluşturulmuştur. Söz konusu konvansiyonları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Modlara Göre Tehlikeli Madde Taşıma Kanunları

Taşıma Modu: Denizyolu Taşımacılığı
Kuruluş: IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü)
Konvansiyon: IMDG-CODE

Taşıma Modu: Demiryolu Taşımacılığı
Kuruluş: OCTI (Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Merkez Ofisi)
Konvansiyon: RID

Taşıma Modu: Havayolu Taşımacılığı
Kuruluş: ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü)
Konvansiyon: ICAO-TI

Taşıma Modu: Havayolu Taşımacılığı
Kuruluş: IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği)
Konvansiyon: IATA-DGR

Taşıma Modu: Karayolu Taşımacılığı
Kuruluş: (UNECE Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu)
Konvansiyon: ADR

Taşıma Modu: Kanal Taşımacılığı
Kuruluş: ZRK (Merkezi İç Taşıma Komisyonu)
Konvansiyon: ADNR-ADN


Tehlikeli Maddelerin Taşınma Kuralları
Tehlikeli Madde Uzmanlığı
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş

ADR tarafından yapılan resmi tanıma göre tehlikeli madde; “doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki durumları sebebiyle; genel emniyet ve düzeni, özellikle umumu önemli malların, insanların, hayvanların ve diğer canlıların sağlık ve hayatlarını tehlikeye sokan madde nesnelerdir.”


Tehlikeli Maddenin Tanımı
Tehlikeli Madde Uzmanlığı
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş

Tehlikeli Madde Lojistiği, günümüz dünyasında üzerinde önemle durulan bir lojistik dalıdır. Bunun nedeni söz konusu lojistiğe konu olan nesnelerin, başta insan ve diğer canlı varlıklar için son derece büyük tehlike arz etmeleridir. Tabi ki bahsettiğimiz tehlike, konu maddelerin gerekli kurallar çerçevesinde lojistiğinin yapılmaması durumunda karşımıza çıkmaktadır.

Bu noktadan hareketle, sitemizin oluşturulma amacı özellikle ülkemizin ADR Konvansiyonu’ na katılma aşamasıyla gündemde olan, genel olarak tehlikeli madde lojistiği özel olarak ise ADR hakkında bilgi vermek, bilgi alışverişi sağlayabilmektir. Avrupa’ nın en büyük karayolu filolarından birine sahip olmasına rağmen karayolunda tehlikeli madde taşımalarına ilişkin geniş çaplı yasal düzenlemeleri yapmakta oldukça geçiken ülkemizde, sitemizin pratik ve teorik bilgi paylaşımı açısından bu işle uğraşan herkese fayda sağlamasını umuyor ve bu konudaki tüm profesyonellerin katılımını bekliyoruz.


Tehlikeli Madde Lojistiği
Tehlikeli Madde Uzmanlığı
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş
Copyright © Tehlikeli Maddeler - LOGIMEX Üyesidir.
Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.